Arxiu de la categoria: Consell Escolar

Eleccions al consell escolar

Benvolgudes famílies!

Aquí us presentem els cartells dels candidats a les eleccions del consell escolar.

Des de l’AFA us animem a que participeu en la votació que es celebrarà el dilluns 26 de 9:00 a 10:30 i de 15:30 a 17:30.

Aquí us deixem els cartells de les candidates/ts.

 

Eleccions al consell escolar. Dijous 1 de desembre.

mans

El desembre tornen a haver-hi eleccions als Consells Escolars.

QUAN: DIJOUS 1/12/2016
De 9:00 a 10:30 i de 16:00 a 17:30/18:00
ON: Al vestíbul de l’escola

Aquí teniu el calendari:

eleccions

Adjuntem la carta de l’Alcaldessa i la Consellera d’Ensenyament animant-vos a presentar-vos a les eleccions per a la renovació del consell escolar que s’acaben de convocar.

carta-consells-escolars-alcaldessa-i-consellera

Tenim l’ocasió de contribuir, conjuntament, a la construcció de l’educació que volem, l’educació que Barcelona necessita i mereix.

Si voleu saber-ne més: https://ampajujol.wordpress.com/2014/11/07/consell-escolar-2014-tinteressa/

Resultats de les eleccions al Consell Escolar

Els resultats de les eleccions dels 2 representants del sector pares i mares al Consell Escolar del 27 de novembre són els següents:

Vots emesos: 187

Les candidatures han obtingut els vots següents:

 • Fernando – 76 vots
 • Bruno – 68 vots
 • Astrid – 60 vots
 • Claudia – 56 vots
 • Marcia – 54 vots

Entren per tant en el Consell Escolar:
Fernando
Bruno

Els suplents per ordre de vots:
Astrid
Claudia
Marcia

Eleccions al Consell Escolar. Dijous 27 de novembre.

Aquí teniu els candidats que s’han presentat a les eleccions per al Consell Escolar del nostre centre.

Ara només falta que tots hi participeu votant-ne tres d’ells. No costa res: només cal que el dijous 27, quan porteu o recolliu els vostres fills, us acosteu a la taula que veureu preparada dins del vestíbul de l’escola i dipositeu el vostre vot.

Més info a https://ampajujol.wordpress.com/2014/11/07/consell-escolar-2014-tinteressa/

Claudia

Fernando

Marcia

Bruno

Astrid

Consell escolar 2014. T’interessa.

El desembre tornen a haver-hi eleccions als Consells Escolars.

4VOT2_C

Renovació dels consells escolars de centre 2014. Com cada dos anys, el professorat, les famílies, els alumnes i el personal d’administració i serveis estan cridats a elegir els seus representants al Consell Escolar. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

Sabíeu que la implicació dels pares en l’educació dels seus fills i filles augmenta el seu rendiment com a alumnes (millors resultats, més assistència a classe…)? Sabíeu que  els/les professionals de l’educació treballen amb més confiança quan tenen una bona relació amb les mares i els pares de l’alumnat? Així, coneixen les seves expectatives i poden adaptar la seva feina a les seves necessitats. Es poden establir complicitats fonamentals en l’àmbit educatiu. Sabíeu que, per als nois i noies té més pes el rol dels seus pares que el del seu professorat?

Tots els pares i les mares tenim alguna cosa per aportar i alguna cosa per aprendre. La nostra participació en el funcionament del centre pot beneficiar de retruc la nostra tasca educadora a casa. Els pares i mares del Consell Escular poden ajudar altres pares i mares que no entenen prou bé els programes escolars. Ells poden fer de pont entre el professorat i la resta de famílies tot establint vies d’entesa i col·laboració.

Per tot això us animem a participar a les eleccions al consell escolar!  El Consell Escolar és un instrument de participació en el control i gestió de cada escola. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Qui forma part del Consell Escolar?

 • l’equip de direcció del centre
 • representants del sector de Mestres
 • representants de les mares i els pares
 • un representant del personal d’administració i serveis
 • un representant de l’associació de pares i mares
 • un representant de l’Ajuntament

Qui pot presentar-se com a candidat? Totes les mares i tots els pares dels alumnes que estiguin matriculats en el centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

Per a què serveix el Consell Escolar? Perquè cada sector de l’escola estigui representat i pugui manifestar la seva opinió. Perquè l’opinió de cada sector sigui tinguda en compte a l’hora de prendre decisions. Perquè cada sector de l’escola es comprometi en les decisions preses. Amb motiu de la renovació dels consells escolars de centre, el Consell Escolar Municipal de Barcelona ha editat un butlletí i fulls informatius en diferents idiomes per motivar i facilitar la participació. Més informació a la web del Departament d’Educació i a la web de la FaPaC.

Resultats de les eleccions al Consell Escolar

Els resultats de les eleccions de 3 representants del sector pares i mares al Consell Escolar del 15 de gener són els següents:

Vots emesos: 149

Les candidatures han obtingut els vots següents:
Eduard Bergés   87
Adelina Casanova 64
Joaquín Rodríguez 64
Muntsa Marcé 56
Jesús Mujica 54
Laura Quiroga 46
Carla Martínez 30

Entren per tant en el Consell Escolar:
Eduard Bergés
Adelina Casanova
Joaquín Rodriguez

Suplents per ordre de vots:
Muntsa Marcé
Jesús Mujica
Laura Quiroga
Carla Martínez

Moltes gràcies a tots els candidats i candidates i a tothom qui es va apropar a l’escola a votar.

Eleccions al Consell Escolar. 15 de gener.

Aquí teniu els candidats que s’han presentat a les eleccions per al Consell Escolar del nostre centre.

Ara només falta que tots hi participeu votant-ne tres d’ells. No costa res: només cal que el dia 15 de gener, quan porteu o recolliu els vostres fills, us acosteu a la taula que veureu preparada dins del vestíbul de l’escola i dipositeu el vostre vot.

Cartel_2012_CE copia Cartel_2012_CE copia Cartel_2012_CE copia Cartel_2012_CE copia Cartel_2012_CE copia Cartel_2012_CE copia Cartel_2012_CE copia

Trobareu més informació sobre el Consell Escolar en el post https://ampajujol.wordpress.com/2012/11/28/eleccions-al-consell-escolar-calendari/