Arxiu d'etiquetes: preinscripció

Dates i criteris de prioritat per la preinscripció

Ja han sortit les dates previstes i els criteris de prioritat per fer la#preinscripció escolar pel curs 2017-2018.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/

Presentació de sol·licituds:

 • Del 23 de març al 4 d’abril per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc:5 punts.
 3. Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

Preinscripció escolar 2014-2015: Criteris de prioritat, àrea d’influència i recomanacions

Mapa de l’àrea d’influència de l’Escola Josep Maria JujolMapa_influencia_Jujol

Amb l’objectiu de facilitar al màxim el procés de presinscricpció escolar per al pròxim curs (2014-2015) des de l’AMPA de l’Escola Jujol hem reunit alguns documents amb informació i consells.  A més,  també oferirem una xerrada informativa els dies de les Portes Obertes de l’Escola (18 i 19 de febrer).

Documentació relacionada amb  el procés de preinscripció:

 Full amb consells a tenir en compte a l’hora de fer la preinscripció i llistat d’escoles de l’àrea d’influència de l’Escola Jujol (incloses les dates de Portes Oberes).

Criteris de prioritat i barem. (Tot i que correspon al curs 2011-2012,  aquest és el darrer document elaborat pel Departament  d’Ensenyament i els criteris no han canviat des de llavors).

Mapa de la situació de les escoles al Districte de Gràcia.

Mapa de l’àrea d’influència de l’Escola Jujol. (Tingueu en compte que no és la mateixa que l’àrea d’influència que té cada família respecte al seu domicili).

Consulta dels centres de proximitat a un domicili En aquest enllaç podreu saber quines escoles entren dins de l’àrea d’influència del vostre domicili, aquelles per les quals teniu els 30 punts de proximitat.

Més info:

GENCAT. Departament d’Ensenyament. Informació general preinscripció: http://goo.gl/k6WDah

Consorci d’Educació de Barcelona:  http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/jornades_de_portes_obertes_als_centres_preinscripcio_curs_2014_2015

 

Preinscripció secundària 2012-2013 – Coses que cal saber

Enguany el procés de preinscripció s’està endarrerint. El Departament d’Ensenyament diu que el plaç d’admisió de sol·licituds s’obrirà la segona quinzena de març. Fins llavors us mantindrem informats a través d’aquest bloc.

A continuació veureu una presentació que vol donar-vos un cop de mà a l’hora de saber en què consisteix el procés de preinscripció i matrícula i què és important tenir en compte.

Abans de res és EXTREMADAMENT IMPORTANT conèixer el sistema i fer la preinscripció del nostre fill tenint el compte les seves limitacions. D’aquesta manera tindrem més opcions de poder escollir realment on volem que vagi el nostre fill o la nostra filla.

En aquest enllaç trobareu el formulari de preinscripció 2011-2012. Tingueu en compte que només serveix de guia i, per tant, no és vàlid, haureu d’esperar a que s’obri l’aplicatiu al web del departament o que arribi a les escoles.

En aquest altre enllaç trobareu els criteris de prioritat i barem 2011-2012. Aquests criteris continúen sent vàlids.

Aquí teniu un altre enllaç on trobareu el mapa de la nostra àrea d’influència. No és definitiva, bo i que el més segur és que no pateixi modificacions. Entre el 15 i el 16 de febrer s’espera que s’aprovi. Us mantindrem al corrent a través d’aquest bloc.

Aquí veureu la documentació que necessitareu.

Finalment us pengem un document amb la relació de les instituts de secundària públics de la nostra àrea d’influència i uns consells.

Esperem que tot això us serveixi per treure-us angoixa del damunt i per poder encarar tot aquest procés d’una manera més efectiva.

Salutacions cordials,

AMPA Escola Josep Ma. Jujol

Preinscripció primària 2012-2013 – Coses que cal saber

Enguany el procés de preinscripció s’està endarrerint. El Departament d’Ensenyament diu que el plaç d’admisió de sol·licituds s’obrirà la segona quinzena de març. Fins llavors us mantindrem informats a través d’aquest bloc.

A continuació veureu una presentació que vol donar-vos un cop de mà a l’hora de saber en què consisteix el procés de preinscripció i matrícula i què és important tenir en compte.

Abans de res és EXTREMADAMENT IMPORTANT conèixer el sistema i fer la preinscripció del nostre fill tenint el compte les seves limitacions. D’aquesta manera tindrem més opcions de poder escollir realment on volem que vagi el nostre fill o la nostra filla.

En aquest enllaç trobareu el formulari de preinscripció 2011-2012. Tingueu en compte que només serveix de guia i, per tant, no és vàlid, haureu d’esperar a que s’obri l’aplicatiu al web del departament o que arribi a les escoles.

En aquest altre enllaç trobareu els criteris de prioritat i barem 2011-2012. Aquests criteris continúen sent vàlids.

Aquí teniu un altre enllaç on trobareu el mapa de la nostra àrea d’influència. Si bé ja és definitiva, tingueu en compte que és l’àrea d’influència del centre, que pot o no coincidir amb la del vostre domicili. Us recomanem que consulteu aquest enllaç per tal de saber quina és l’àrea d’influència de casa vostra.

Aquí veureu la documentació que necessitareu.

Finalment us pengem un document amb la relació de les escoles de primària de la nostra àrea d’influència i uns consells.

Esperem que tot això us serveixi per treure-us angoixa del damunt i per poder encarar tot aquest procés d’una manera més efectiva.

L’ideari de l’escola pública, l’escola pública en si i la de Gràcia en particular estan recolzats per la Coordinadora d’AMPA de Gràcia. Aquí teniu més informació.

Salutacions cordials,

AMPA Escola Josep Ma. Jujol