Arxius mensuals: Novembre de 2010

Resultat de les eleccions: representants sector pares/mares Consell Escolar

Les votacions han quedat així:

 • Juli Carulla: 85 vots
 • Silvia Méndez: 82 vots
 • Bruno Jordá: 64 vots
 • Adelina Casanova: 54 vots

Entren per tant al Consell escolar Juli Carulla i Silvia Mendez.
En la reserva i per ordre: Bruno Jordá i Adelina Casanova

Enhorabona als escollits, ben aviat us tocarà començar a treballar.

I al Juli i a l’Adelina, no penseu que us en heu lliurat! L’Escola compta amb vosaltres, i sinó que li diguin a la Silvia.

Gràcies a tots per l’esforç.

Eleccions al Consell Escolar

Famílies de la Jujol: aquí teniu els candidats que s’han presentat a les eleccions per al Consell Escolar del nostre centre. Ara només falta que tots hi participeu votant-ne dos/dues d’ells. No costa res: només cal que el dia 23 de novembre, quan porteu o recolliu els vostres fills, us acosteu a la taula que veureu preparada dins del vestíbul de l’escola i dipositeu el vostre vot. Trobareu més informació sobre el Consell Escolar en el post del 9 de novembre.

Eleccions al consell escolar. Participa-hi!

Renovació dels consells escolars de centre 2010. Com cada dos anys, el professorat, les famílies, els alumnes i el personal d’administració i serveis estan cridats a elegir els seus representants al Consell Escolar. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

Sabíeu que la implicació dels pares en l’educació dels seus fills i filles augmenta el seu rendiment com a alumnes (millors resultats, més assistència a classe…)?Sabíeu que  els/les professionals de l’educació treballen amb més confiança quan tenen una bona relació amb les mares i els pares de l’alumnat? Així, coneixen les seves expectatives i poden adaptar la seva feina a les seves necessitats. Es poden establir complicitats fonamentals en l’àmbit educatiu.

Sabíeu que, per als nois i noies té més pes el rol dels seus pares que el del seu professorat?

Tots els pares i les mares tenim alguna cosa per aportar i alguna cosa per aprendre. La nostra participació en el funcionament del centre pot beneficiar de retruc la nostra tasca educadora a casa.

Els pares i mares del Consell Escular poden ajudar altres pares i mares que no entenen prou bé els programes escolars. Ells poden fer de pont entre el professorat i la resta de famílies tot establint vies d’entesa i col·laboració.

Per tot això us animem a participar a les eleccions al consell escolar!


El Consell Escolar és un instrument de participació en el control i gestió de cada escola. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Qui forma part del Consell Escolar?

 • l’equip de direcció del centre
 • representants del sector de Mestres
 • representants de les mares i els pares
 • un representant del personal d’administració i serveis
 • un representant de l’associació de pares i mares
 • un representant de l’Ajuntament

Qui pot presentar-se com a candidat? Totes les mares i tots els pares dels alumnes que estiguin matriculats en el centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

Per a què serveix el Consell Escolar? Perquè cada sector de l’escola estigui representat i pugui manifestar la seva opinió. Perquè l’opinió de cada sector sigui tinguda en compte a l’hora de prendre decisions. Perquè cada sector de l’escola es comprometi en les decisions preses.


Amb motiu de la renovació dels consells escolars de centre, el Consell Escolar Municipal de Barcelona ha editat un butlletífulls informatius en diferents idiomes per motivar i facilitar la participació.

Més informació a la web del Departament d’Educació

i a la web de la FaPaC

La Riera de Sant Miquel

Molts de vosaltres no ho recordareu, però fa uns anys la Riera de Sant Miquel tenia 2 carrils de circulació! Sembla impossible, però la sortida de l’escola era encara més estreta, angoixant  i perillosa que ara. No hi havia ni la tanca de ferro que ara sembla que hi hagi estat sempre.

Gràcies a les gestions i a la insistència de l’AMPA, durant molt temps, s’ha anat pacificant la Riera. Ara hi ha un únic carril de circulació, els passos de vianants estan ben marcats, els semàfors s’han adequat més a les necessitats dels nens… Alguns carrers, com Luís Antúnez es varen fer de vianants arran  d’un estudi exhaustiu que va fer l’AMPA sobre els recorreguts més freqüentats pels alumnes de l’escola. Fins i tot es varen moure les zones de càrrega i descàrrega de la Via Augusta per descongestionar el lateral de la Diagonal i poder reduir la Riera a un únic carril. Tot això gràcies a la feina dels pares i mares de l’AMPA.

Però encara queda molta feina.

L’any passat patíem perquè no tornessin a obrir al tràfic la part superior de la Riera de Sant Miquel, cosa que hagués tornat a incrementar el tràfic davant de l’escola. La part superior de la Riera, entre la Travessera i Luís Antúnez ja s’ha  convertit en plataforma única (la calçada està a la mateixa alçada que les voreres) i de prioritat invertida (les persones tenen preferència sobre els vehicles).

http://www.graciatelevisio.cat/node/964

Ara falta que facin el mateix amb el tram entre Luís Antúnez i la Diagonal.

En la COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT de l’Ajuntament de Barcelona, en data  22 d’octubre de 2009, es va acordar “que, amb l’objectiu de pacificar el trànsit al carrer Riera de Sant Miquel i els seus voltants i un cop finalitzades les obres al Mercat de la Llibertat, aquest  esdevingui un carrer amb plataforma única, de prioritat invertida, i amb el sentit del trànsit oposat a l’actual, és a dir, de muntanya a mar”

http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/acord201009.736.pdf

http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/091022comissiseguretatimobilitat.222.pdf

Ara haurem d’estar atents a veure si es compleixen aquests acords. I a veure com ens afecten les obres del nou poliesportiu del carrer Perill.

Us imagineu la Riera tal com són ara els voltants de Rius i Taulet, o Verdi, o Astúries…

Per cert, aquí us deixem una curiositat sobre el Sr. Luís Antúnez

http://www.flickr.com/photos/arice39/4770911344/