Arxius mensuals: febrer de 2017

Recollida signatures Refugiats

​El dimarts 14/02 i el dimecres 15/02 de 9:00 a 9:15 i de 16:30 a 16:45 al vestíbul de l’escola, hi haurà habilitada una taula de recollida de signatures.

Aquesta iniciativa la portem a terme recolzant la plataforma que hi ha al barri ” Barri Obert”, que treballen en col·laboració amb Barris refugi (Barcelona), Obrim Fonteres (Catalunya) i Casa Nostra, Casa Vostra.

Impulsen una campanya de recollida de signatures dirigida al Congrés dels Diputats, en la que exigeixen que el Govern Espanyol compleixi amb els seus compromisos d’acollida i asil i denuncien el vergonyós tractat de l’UE  amb Turquia.


Dates i criteris de prioritat per la preinscripció

Ja han sortit les dates previstes i els criteris de prioritat per fer la#preinscripció escolar pel curs 2017-2018.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/

Presentació de sol·licituds:

 • Del 23 de març al 4 d’abril per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc:5 punts.
 3. Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

Extraescolar de Ioga

Us informem que avui 9 de febrer a la tarda es començarà l’activitat extraescolar de IOGA pels nens de P3, P4 i P5.

L’horari de l’activitat serà com els de la resta, de 16:45 h a 17:45 h.

L’activitat anirà a càrrec de MAMAYOGA (http://mamayoga.es/yoga/) i la sessió consistirà en un viatge a través de contes i jocs a món imaginaris per convertir-se en papallones, cobres, arbres, princeses, pirates… mitjançant les assanes (postures de ioga).

El ioga per a nens i nenes és una bona manera per a que aquests puguin prendre més consciència del seu propi cos, reforçar la musculatura, millorar els hàbits posturals, treballar la flexibilitat, la força i la resistència, així com jugar amb la pròpia respiració, canalitzar l’energia de manera òptima i relaxar-se en moviment, aprenent tècniques que podran aplicar en el seu dia a dia. 

Recordatori Rua de Carnestoltes 

Recordeu que aquest dissabte realitzarem el primer taller per confeccionar la disfressa de la Rua de Carnestoltes!!!

De 11 a 13 hores a l’escola!!!

Recordeu també que demà dia 9 de febrer heu d’entregar el sobre amb els diners, indicant:

Curs, nom nen/a, número d’adults, número de nens!!!

Qui no s’hagi apuntat,encara està a temps!!! Engresqeu-vos ens ho passarem genial!!