Activitats Extraescolars 22-23

Benvolgudes famílies,

finalment, ja tenim preparada tota la informació sobre les activitats extraescolars de Jujol del curs vinent.

Aquests darrers cursos de pandèmia hem hagut de reduir moltíssim les activitats extraescolars, però encarem l’any vinent amb l’esperança d’haver deixat enrere aquesta situació i poder disposar d’una oferta d’activitats extraescolars molt més extensa.

Hem sol·licitat a les diverses empreses que col·laboren amb nosaltres que ens facilitin un document descriptiu de l’activitat que realitzen. Us els enllacem a continuació:

INSCRIPCIÓ ONLINE A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest any continuem amb la inscripció online a les activitats extraescolars, via uns formularis que hem preparat per cadascuna de les activitats. Cada formulari conté una petita descripció de l’activitat i de l’empresa que la porta a terme.

Clicant sobre aquest link, tindreu accés al procés d’inscripció online (a partir del 4 de juliol a les 10:00). Si no disposeu d’ordinador podeu trucar a l’escola  i la Martha Pozuelo us atendrà de 09:15h a 11h.

El dia 20 de juliol a les 23:59 es tancarà la inscripció. Per aquelles activitats en les quals s’hagin inscrit més infants que el nombre de places disponibles, realitzarem un sorteig per fer l’assignació un cop hagi finalitzat el procés d’inscripció de juliol. 

Al setembre tornarem a obrir el procés d’inscripció, només per aquelles activitats amb places lliures. Aquest cop, l’assignació de la plaça vacant serà per estricte ordre d’inscripció del setembre.

El nombre mínim d’infants necessari per obrir l’activitat l’estableix l’empresa que dur a terme l’activitat. En cas que un grup o activitat no es pugui realitzar perquè no arribi al nombre mínim de inscrits/es, es comunicarà a les famílies afectades.

INFORMACIONS VÀRIES

  • MOLT IMPORTANT: Els preus són mensuals. En situacions excepcionals en les quals un nen/a no pugui assistir a l’activitat extraescolar, la família podrà quedar exempta de l’import de la quota, sempre i quan la causa sigui de força major (acompanyada del corresponent justificant mèdic) i el període de baixa sigui igual o superior a les 4 setmanes. Només en aquests casos, la família podrà optar a recuperar l’import del/s mes/os complets de baixa, o bé sol·licitar el descompte equivalent quan el nen/a es reincorpori a l’activitat. NO hi hauran devolucions per casos de confinament pel COVID (a no ser que la llargada del confinament sigui de tot el mes).
  • En cas de baixa voluntària de les activitats, aquesta s’haurà de comunicar per escrit a la Secretaria de l’AFA, abans del dia 20 del mes anterior a la baixa per evitar l’emissió i el cobrament del rebut corresponent.
  • Algunes de les activitats podran tenir preus subvencionats pel Consorci d’Educació, Ajuntament de Barcelona. Aquestes ajudes per a l’organització d’activitats extraescolars no les sol·liciten les famílies directament, sinó l’AFA de l’escola. Fins a l’inici de les activitats, no es disposarà de la informació sobre les dates i les condicions per a sol·licitar-les.

Comissió d’activitats extraescolars